Doosan gets nuclear certificate

Tuesday, Mar 04, 2014 15:00

Doosan Vina was awarded six new ASME nuclear certificates and four ASME non-nuclear certificates which were initially awarded by ASME in 2008.— VNS Photo

QUANG NGAI (Biz Hub) — Doosan Heavy Industries Vietnam has been certified as a supplier of nuclear products in Southeast Asia by the American Society of Mechanical Engineers (ASME), the company announced on March 4.

ASME, a non-profit organization which establishes the standards and technical specifications for thermal and nuclear power plants, surveyed the company for more than a year with a team of nuclear specialists from the US, Korea and Japan.

Doosan Vina was awarded six new ASME nuclear certificates and four ASME non-nuclear certificates which were initially awarded by ASME in 2008. — VNS

Comments (2)

Cần phải giáo dục lại lớp trẻ thời bây giờ ngay từ ghế nhà trường. Chúng ta cần phải rèn luyện đạo đức cho các em để các em hiểu rằng nhân phẩm của một con người sống như thế nào và pháp luật phải nghiêm minh để răn đe người khác.

Ngo Van Luu - Sunday, 26/07/2015, 09:24 Reply | Like

Những người này họ không có con hay sao vậy? Làm con người mà không có tình người. Bọn này cần phải mang ra xử bắn hết.

Dung - Saturday, 25/07/2015, 18:33 Reply | Like
Statistic