New version of anti-virus software provides anti-leak function

Monday, Aug 22, 2016 15:00

New anti-virus software BKAV 2016. — Photo BKAV
HCM
CITY (Biz Hub) — The BKAV Technology Group officially launched last week its new anti-virus software BKAV 2016, which is equipped with new technology against information leak.

The new version will comprehensively protect computer users against spyware attacks.

In recent network attacks, a major problem was created when a victim's computer was hacked and controlled by spyware.

According to BKAV research, hackers often send email containing a spyware virus and most users are infected.

The anti-leak technology has been studied and developed by BKAV engineers for the last five years. It includes a package of smart technology against spy software like Safe Run, Anti Keylogger and HIPS.

The price for the new version is still VND299,000 ($13.4) for one year for use. For those who have already paid, their software will be automatically upgraded. — VNS

Comments (2)

Thôi các ông, bà đã làm ơn thì làm ơn cho trót, sao lúc nói miễn toàn bộ phí, lúc lại thu "kèn thổi xuôi, trống đánh ngược". Sao trước đó không giải thích cụ thể để gia đình em Vi khỏi có sự lựa chọn ? Bác Tiến nên xem lại vấn đề này, chả lẽ Bộ lại nói suông nhỉ?!

Diệp Thành Tâm - Sunday, 17/04/2016, 10:30 Reply | Like

Theo tôi vấn đề này gia đình cháu Vy nên trực tiếp hỏi bà bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn thị Kim Tiến thì sẽ rõ hơn. Vì bà Tiến đã hứa với gia đình và trước công luận,hơn nữa bà Tiến cũng có quyền quyết định về vấn đề này theo ngành dọc của bà quản lý./. Bùi Tá Vinh. Quảng Ngãi

Bùi Tá Vinh - Friday, 15/04/2016, 22:19 Reply | Like
Statistic