Highlands firms invest in Laos, Cambodia

Thursday, Mar 27, 2014 10:16

 

Of the 35 projects they have invested in, Laos accounted for 16 with a combined registered capital of $606.7 million, and Cambodia accounted for the rest. — Photo nld.com.vn

HCM CITY (Biz Hub)  — Companies based in the Tay Nguyen (Central Highlands) region have invested US$1.5 billion in Laos and Cambodia in the last two years, according to the Central Highlands Steering Committee.

Of the 35 projects they have invested in, Laos accounted for 16 with a combined registered capital of $606.7 million, and Cambodia accounted for the rest.

They were mainly in the agricultural, forestry, and fishery sectors, which accounted for $1.18 billion of the investment.— VNS

Comments (2)

Hy vọng mọi người hãy suy nghĩ về những sinh linh vô tội đó, hãy cho chúng một cơ hội để được làm người.

Davidnong - Saturday, 01/08/2015, 10:48 Reply | Like

Bài viết xúc động quá. Mong linh hồn các em nhỏ được siêu thoát. Cảm ơn các nhà từ tâm đã chăm lo cho các linh hồn xấu số.

Lê Linh Nhi - Friday, 31/07/2015, 15:17 Reply | Like
Statistic