Gas price cut on August 1

Monday, Aug 01, 2016 11:58

The price of gas has continuously fallen in the last two months, with the total reduction amounting to nearly VND20,000, thanks to price cuts in the world market.— Photo vietq.vn

HA NOI (Biz Hub) — The retail price of a 12kg cooking gas canister was reduced by VND4,500 (US$0.2) to fall from VND250,000 to VND255,000 in southern cities and provinces on August 1.

In an announcement, local gas distributors said the new gas prices had been conveyed to all agents, businesses and customers in HCM City and other southern cities and provinces.

Tran Van Phuc, head of Saigon Petro's business section said the average price of gas in the world market was announced to be US$287.5 per tonne, a $15 cut compared with the price in July. That's why the domestic gas price has been revised to conform to the market change and to ensure customers' rights and interests.

The price of gas has continuously fallen in the last two months, with the total reduction amounting to nearly VND20,000, thanks to price cuts in the world market. — VNSComments (2)

Tịch thu xe máy vĩnh viễn đem phá huỷ ,xe không bản số phạt 5 triệu, đua xe trái phép phạt 5 triệu tổng cộng 10 triệu .Quái xế nào không tiền đóng phạt thì giam giữ từ 6 tháng đến 1 năm,thì loại tội phạm này giảm ngay. Bô già Bạc Liêu 10/4/16. 7:48pm

Nguyễn minh Trực - Monday, 11/04/2016, 08:49 Reply | Like

Đem xe độ của bọn quái xế này đốt thành tro, còn chúng nó thì đưa phục vụ công ích khoảng 3 tháng trở lên. Nếu dưới 18 tuổi thì ba mẹ chúng phải làm thay vì không biết dạy con.

già Bến Tre - Monday, 11/04/2016, 08:04 Reply | Like
Statistic